Zbiórka

Więcej informacji wkrótce

Bieg Chomika jest przede wszystkim akcją charytatywną. Dwa razy do roku organizujemy zbiórkę dla podopiecznych okolicznych schronisk i przytulisk.

Fot. Magda Jaskólska